Erbjudande till aktieägare i IRRAS

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Informationen på denna del av hemsidan är begränsad och är inte avsedd för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller som annars planeras i samband med erbjudandet.

Ange vilket land du är bosatt i:
Välj...
Ange vilket land du befinner dig i:
Välj...